Сдружение "Артистичен глас"

Отстояваме правата на артиста, оказваме подкрепа с публикуване и разпространение на съдържание и организация на културни събития

“Жажда за изкуство”

Двор – Картина на Здравко Батембергски
Произход на картината.