История, Мисия, Визия

На Сдружение „Артистичен глас“

През 2011-а година в София се срещат журналистът Виктор Ангелоев и Александър Пеновски. Двамата обсъждат идеята на Виктор за създаване на платформа, в която артистите да могат да се изразяват свободно. В процеса на работа с организации и хора от бранша се установява, че артистите имат проблем. Работещите на свободна практика, не могат да се справят с правните въпроси около творенията си. Александър Пеновски се заема с продуциране на различни музикални аудио-визуални продукти. Добитият опит в сферата на авторските права и тяхното менажиране и увеличаващият се брой артисти, нуждаещи се от подкрепа кулминират през 2015-а.

Така се ражда идеята за основаване на независима организация, която да подпомага културни събития и да защитава правата на артистите. Председателят на бъдещото сдружение – Александър Пеновски събира екип от специалисти в различни области на изкуството. Заедно създават  медията Radio Vox. През 2017-а година в екипа се присъединява Стилиян Ринков – вторият съосновател на сдружението. Към този момент екипът разполага с материална база за координиране и създаване на всякакъв тип интелектуално съдържание. Две години по-късно се присъединява третият съосновател на сдружението – Страхил Димитров, специалист в дигиталния маркетинг и социалните мрежи.

Сдружение „Артистичен глас“ – Art Vox Association (AVA) става административен факт към дата 30-и май, 2019-а. Мисията на Сдружението е да отстоява гражданските, трудовите, авторските и сродни права на членовете си и да ги защитава при накърняване на професионалното им достойнство. Също така Сдружението подкрепя артисти на свободна практика, развива творческите способности и провокира самодейността и творческите изяви. Организацията притежава инструментите, необходими за създаването, разпространението и менажирането на всякакъв вид изкуство, независимо дали е музикално произведение, книга или картина. Помощ в начинанията са и събитията, които ART VOX организира – изложби, театрални представления, уъркшопи и други. Членовете на Сдружението са хора, обединени от светлата идея за по-добро бъдеще за артистите и културната среда в България. Идеалистична или реалистична – целта на Сдружението е да застане зад всеки артист и да отстоява неговите права и дойстойнство. Затова сме тук.

Ако се откриваш в написаното по-горе, стани наш член още днес!

С уважение,
Екипът на Сдружение „Артистичен глас“