Стани член на Сдружение "Артистичен глас"

Устав

Изтегли тук:

Заявление за членство

Изтегли тук:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

в Сдружение с нестопанска цел „АРТИСТИЧЕН ГЛАС” – ART VOX

гр. София, бул. Македония № 35, ет. 2 ЕИК 205707661