Общо събрание на ПРОФОН

Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите изпълнители – ПРОФОН свиква Общо събрание, което ще се проведе на 26.05.2021 г. (сряда) от 10:00 часа на адрес на адрес бул. „България“ 1, гр. София, 2020 Event Space (на мястото на клуб „Планет“)  и кани своите членове да присъстват.